Ta strona wymaga włączonej obsługi JavaScript do poprawnego działania.
Nie pamiętasz hasła?

  Regulamin

Regulamin


Regulamin

 Systemu Rabatowego „Nasza Piotrkowska”

 

Definicje

§1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. System Rabatowy – usługa oferowana dla osób fizycznych, które zarejestrują się na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl.
 2. Fundacja – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, 90 – 004 Łódź, wpisana do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 86466, NIP: 725 – 000 – 99 – 74.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestruje się na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl
 4. Konto – profil Uczestnika zawierający jego dane adresowe, służący do wygenerowania Kuponu Rabatowego.
 5. Kupon Rabatowy – kupon wygenerowany przez system na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl uprawniający do zniżek przy zakupie towaru lub usługi od Partnera.
 6. Partner – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

 

Opis Systemu Rabatowego

§2

 1. System Rabatowy Nasza Piotrkowska stanowi usługę polegającą na możliwości korzystania przez Użytkowników ze zniżek przy zakupach towarów i usług oferowanych przez Partnerów.
 2. Aktualna lista Partnerów wraz z ofertami objętymi Systemem Rabatowym znajduje się na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl.

 

Warunki uczestnictwa w Systemie Rabatowym

§3

 1. W celu skorzystania z dostępu do Kuponów Rabatowych, Użytkownik zakłada Konto, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl, podając: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Przy założeniu Konta należy określić login (nazwę Konta) oraz hasło do Konta.
 3. Na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna wraz z hiperłączem (linkiem) służącym do aktywacji Konta.
 4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po aktywacji Konta poprzez link oraz zalogowanie się.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto, co oznacza rezygnację z uczestnictwa w Systemie Rabatowym oraz brak możliwości korzystania z ofert Partnerów z uwzględnieniem zniżek.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Fundacja może usunąć jego Konto, co skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z ofert Partnerów z uwzględnieniem zniżek.

 

Warunki korzystania z Systemu Rabatowego

§4

 1. Po wybraniu oferty Partnera, którą Użytkownik jest zainteresowany, w celu skorzystania ze zniżki przy zakupie towaru lub usługi od Partnera, Użytkownik drukuje Kupon Rabatowy wskazujący ofertę Partnera oraz wysokość zniżki.
 2. W celu zakupu towaru lub usługi od Partnera Użytkownik przy zakupie zobowiązany jest okazać Partnerowi wydrukowany Kupon Rabatowy.
 3. Każdy jeden Kupon Rabatowy uprawnia do skorzystania z jednej oferty Partnera.
 4. Kuponu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji oferty przez Partnerów, w szczególności za odwołanie oferty przez Partnera.

 

Dane osobowe

Informacje handlowe

§5

 1. Wraz z dokonaniem rejestracji w Systemie Rabatowym Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Rabatowego.
 2. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu, o którym mowa w §3 są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Fundację.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane Partnerom tylko i wyłącznie, jeżeli okaże się to konieczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Rabatowego.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fundacja.
 5. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku Fundacja usunie Konto Użytkownika, co skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Systemu Rabatowego.
 7. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej Systemu Rabatowego, tj. (informacji handlowej) drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz.1204), na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Postanowienia końcowe

§6

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość towarów i usług oferowanych przez Partnerów. Wszelkie reklamacje należy składać do poszczególnych Partnerów na zasadach ogólnych.
 2. Zakładając Konto, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.
 3. Korzystanie ze strony internetowej www.nasza.piotrkowska.pl odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Fundacja nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego funkcjonowania serwisu.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Fundacji przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi oraz na stronie internetowej www.nasza.piotrkowska.pl.

Newsletter

Dołącz do nas na
 • Fundacja ulicy Piotrkowskiej
 • Kancelaria Prawna Legal Assist
 • Uniwersytet Łódzki
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Plaster łódzki
 • HaloŁódź